Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de site van Schoolmelk is met grote zorg samengesteld. Schoolmelk kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Schoolmelk. Schoolmelk streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De intellectuele eigendomrechten van deze site komen aan Schoolmelk toe. Gebruik van informatie op deze site, in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Schoolmelk.

In de website van Schoolmelk wordt gebruik gemaakt van cookies, o.a. voor webstatistieken (de analyse van bezoekersgedrag). Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt, dient u in uw browser de optie ‘cookies off’ in te stellen of de ‘cookies off’ button aan te klikken. Indien u cookies accepteert, zullen zij over het algemeen gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u deze cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.

Voor statistische informatie verzamelt en bewaart Schoolmelk bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie, genoemd webstatistieken.